ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
24ωρη επικοινωνία

'Αμεσες ή προγραμματισμένες διακομιδές ασθενών

τηλ:   2106450500      ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

 

ορθοπεδικά - ιατρικά είδη

τηλ :   2106450530     OΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

 

Κέντρο διανομής Αττικής:  Μεσογείων 292 Χολαργός

 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

sales@lefkosstavros.com

info@lefkosstavros.com